Waarom stopt de belangengroep?

Sinds 2014 is belangengroep Bromtoon Zutphen bezig geweest om de overlast door bromtonen in Zutphen bekender te maken bij lotgenoten, overheden en hulpverlenende instanties.
Dat deden we door kennis te vergaren en op zoek te gaan naar mogelijke bronnen.
En dan nu het besluit te stoppen….Uitputting, gezondheidsproblemen, demotivatie en het
zoeken naar nieuwe wegen (ook nieuwe woonplek) zijn hiervan de reden.

Mogelijk denkt u dat ons stoppen samenhangt met de uitkomst van het Microflown trillingen meetonderzoek? Concrete bronnen, die samenhangen met wat gedupeerden meldden tijdens dat onderzoek, zijn er niet gevonden. Deze non-correlatie is maar gedeeltelijk van belang voor onze keus. Natuurlijk een teleurstelling maar ook weer uitsluiting van oorzaken dus: OK.
We weten nu dat er geen aanwijsbare bovengrondse industriële bronnen in Zutphen zijn die mensen hinderen op dit moment. We hebben wel gewacht op de uitkomsten van dit onderzoek om onze activiteiten met het Microflown rapport af te kunnen ronden, zodat u het kunt inzien.

Persoonlijke redenen

Uitputting en andere gezondheidsproblemen door dagelijks verstoorde nachtrust en continue leven in lawaai en trillingen zijn de voornaamste redenen om te stoppen. Die gezondheids-   problemen hebben ons ook doen besluiten om Zutphen te gaan verlaten. Want in deze stad worden bovengemiddeld bromtonen ervaren.

De combinatie van uitputting, die iedereen treft die ‘hiermee’ leeft en druk voelen om te presteren voor een verder onzichtbare groep bracht extra energieverlies met zich mee. Mensen die    lijden onder Bromtonen blijken zich, op enkele uitzonderingen na, te gedragen als diezelfde Bromtoon. Je ervaart ze zichtbaar in cijfers op onze Facebook pagina en ook op de websites maar hoort en ziet ze niet. Ook niet als je ze expliciet benadert.
Dat is niet verrassend, je wordt snel voor gek versleten als je iets hoort en voelt wat een ander niet beleeft, maar op den duur, als ’t echt zwaar wordt en je support nodig hebt om vol te houden, is ’t volhardende zwijgen demotiverend.

Ook het leven tussen hoop en wanhoop is vermoeiend. Steeds weer nieuwe kleine ontwikkelingen die grensverleggend werken, allerlei onderzoeken die bekend worden via social media…steeds het gevoel vlakbij de oplossing te zijn en dan toch weer niet. Na 3 jaar kijk je terug en zie je dat er ondanks veel inzet niets is veranderd aan je eigen dagelijkse verschrikkelijke situatie. Kun je dan zeggen dat het zich loont om door te gaan? Kun je je energie misschien beter anders inzetten?

HOE VERDER

Gedurende 3 jaar intensief verdiepen in Bromtonen kwam steeds meer naar voren dat het veelal geen lokaal probleem is maar een landelijke kwestie (internationaal zelfs). Dan is het beter om landelijk met andere lotgenoten en onderzoekers samen te werken aan een veilige leefomgeving. Onze aandacht en beschikbare energie verschuiven we nu naar Bromtonen als landelijk fenomeen.

We blijven actief voor onze eigen situatie door te werken aan door ons opgezette websites:
www.bromtonen.nl/onderzoek en
www.bromtonen.nl/levenmetbromtonen

Ook blijven we samenwerken met landelijke stichting Laagfrequent geluid in projectvorm. Anderen kunnen mogelijk profiteren van wat we doen maar dat is geen doel meer an sich.

Wat veroorzaakt de ziekmakende Bromtonen, dat blijft de vraag.
Gemeente Zutphen zal u op de hoogte houden van verder onderzoek en bevindingen. En zo niet…VRAAG! MELDT!

VERWACHTE EFFECTEN

Stoppen met de belangengroep maakt andere bewegingen mogelijk. Zo is de gemeente haar aanspreekpunt kwijt. Ze zal zelf moeite moeten doen om in contact te komen en blijven met terecht ontevreden burgers. En die burgers zullen zelf moeite moeten doen om klachten te blijven melden bij GGD, Omgevingsdienst en stichting Laagfrequent geluid. Ze zullen zelf de gemeente(raad) moeten bevragen over verdere stappen om uit de Bromtonen te geraken.

Nieuwe ronde nieuwe kansen? Misschien nog helemaal zo slecht nog niet, dat stoppen van de belangengroep?

Succes allemaal en sterkte met zeer moeilijke levensomstandigheden.