Voorlopige uitslag Microflown

Na 14 april (vakantie contactpersoon gemeente) de gemeente wederom geschreven en gevraagd: hoe staat ’t met Microflown? De contactpersoon reageert vandaag:

………ben net terug van vakantie maar in de tussentijd zijn de experts bij elkaar geweest en hebben aanvullende vragen gesteld aan Microflown en het antwoord is daarop binnen.
 
Alvast ter informatie.
De gehinderden hebben niet hetzelfde hinderpatroon. Er is zo goed als geen overeenkomst te ontdekken. Als vertrekpunt is het dan niet goed mogelijk om de koppeling te leggen tussen de beleving en het gemeten geluid.
 
Er zijn bronnen waargenomen maar geen van de bronnen worden lang waargenomen (enkele uren). Dus ook geen bronnen die lang (enkele uren) aanstaan. Ik kom nog met de definitieve resultaten en het rapport maar de inhoud komt grofweg overeen met hetgeen ik nu heb beschreven………
 
BBZ: U weet weer wat en u weet weer niets. Het klinkt niet hoopvol wat oplossen van problemen betreft. We gaan klaarblijkelijk meer informatie krijgen, dan hoort u weer.