PERTH mislukt

De PERTH (Pulserende Energie Resonantie Therapie) is helaas mislukt –  de vermeende gevoeligheid voor laagfrequent geluid is nog evenzeer…