Microflown rapport binnen

Gesprek met de gemeente hebben we gecanceld, onze doelen zijn al behaald. Plotsklaps bleek het wel mogelijk ons het Microflown rapport te sturen en ook te bevestigen dat Provincie Gelderland inderdaad nieuw Bromtoon beleid heeft gemaakt. Zie een eerder geplaatst krantenbericht hierover.

Wij gaan ons de komende week verdiepen in het rapport. Binnen de gemeente heeft nog niet iedereen het rapport gezien, daarom hebben we vooralsnog geen toestemming om het rapport openbaar te maken.

Communicatie gemeente stroef

We hebben onze contactpersoon bij de gemeente gevraagd om een gesprek over de (non-) communicatie. We kregen tot op heden geen antwoord op onze vraag: graag toezenden van het Microflown rapport om te bestuderen alvorens samen te bespreken. Het is het afgelopen jaar niet de enige vraag geweest waarop niet werd gereageerd. Ongelooflijk maar waar.

Tussenstand Microflown

Een gesprek met de gemeente en deskundigen (wie zijn dat? Dat weten we niet) is op handen. We hebben over het doel van dat gesprek vragen gesteld en ook het Microflown rapport opgevraagd. Beide vragen opdat we ons goed kunnen voorbereiden, zinnige vragen kunnen stellen. Misschien wil de stichting meekijken vanuit haar expertise? Maar openbaar maken van het onderzoek heeft klaarblijkelijk voeten in de aarde…dagenlang wachten nu alweer op een antwoord.