Over Belangengroep Bromtoon Zutphen

De belangengroep stelt zich ten doel:

 • de bewoners van Zutphen, Warnsveld, Eefde en Gorssel te informeren over het bestaan, de oorzaken en de gevolgen van laagfrequent geluid en trillingen;
 • erkenning, herkenning en bescherming van gedupeerden van laagfrequent geluid en trillingen te bevorderen;
 • onderzoek en kennisdeling betreffende laagfrequent geluid en trillingen te stimuleren.

en tracht dit doel te bereiken door:

 • inrichten van een monitor-functie, waarbij getroffenen direct hun overlast kunnen melden;
 • informatie, kennis, onderzoeken en onderzoeksresultaten te verzamelen en te delen;
 • betrokken en verantwoordelijke overheidsinstanties te ondersteunen in het onderzoeken naar mogelijke bron(nen).

Het ontstaan van Bromtoon Zutphen

Begonnen eind april 2014 als enige bromtoonhoorder in mijn straat zoekend naar lotgenoten, kwam ik, Ingrid, via de site www.leefmilieu.nl terecht bij Omgevingsdienst Achterhoek (afgekort ODA). Via ODA vernam ik dat er meer lotgenoten waren, waaronder Leontien.

Samen hebben we het initiatief genomen om de media op te zoeken voor een groter draagvlak voor een onderzoek naar de bromtoon bron. Tevens wilden wij zo ook de bromtoongedupeerden laten weten dat ze niet alleen staan in het waarnemen van de bromtoon.

Bromtoon-ZutphenseKoerierNa eerst de publicatie in de Zutphense Koerier wisten wij het zeker, er zijn meer personen die de bromtoon waarnemen en ernstige hinder van ondervinden. Waar wij met 2 personen zijn gestart, groeide al snel een klein actief groepje,

Een journaliste van de weekkrant Contact vroeg om ervaringsverhalen.
Wie zich had gemeld bij bromtoonzutphen@gmail.com is uitgenodigd voor een gezamenlijke bijeenkomst. Begin juli spraken zes personen met de journaliste en met elkaar. Twee weken later verscheen dit artikel in Contact [pdf], onder de titel Welke held traceert ‘Het Geluid’?.

Tijdens ons volgende overleg ontstond de Belangengroep Bromtoon Zutphen. Deze bestond uit: Ingrid, Coert, Hanne en Joost.

Inmiddels heeft Coert zijn werkzaamheden moeten staken vanwege persoonlijke omstandigheden, is Ingrid druk met andere zaken. Nelleke is tussentijds aangeschoven en ondersteunt in de redactionele zin.

Waar we klein zijn begonnen hopen we uiteindelijk dat we ook weer klein kunnen eindigen.
Dan pas is onze missie geslaagd!

Daarbij hebben we wel uw hulp nodig. Samen staan we sterker.
Doe alstublieft melding bij ons en bij de officiële instanties.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

 

 

3 gedachten over “Over Belangengroep Bromtoon Zutphen

 1. J.W.Willemsen

  Naar aanleiding van het artikel in de Stentor dit weekend wil ik graag reageren.
  Als ik mij goed herinner is er al in het verleden eens een stukje geweest van dhr. Questro die dezelfde problemen signaleerde. Daarop heb ik niet gereageerd omdat ik zelf nog in een onderzoeksfase zat.
  Ik zal met de deur in huis vallen: het bromtoonprobleem bestaat al minstens 8 tot 10 jaar. Al voor dat ik met pensioen ging, acht jaar geleden was ik me al bewust van die vervelende brom. Toen echter weet ik dat aan het feit dat ik bijna 40 jaar in hetzelfde bedrijf werkte, waar een behoorlijke hoeveelheid lawaai werd geproduceerd. De gedachte was m.i. voor de hand liggend dat je na zoveel jaar een ingeprogrammeerd toontje bij je hebt en houdt. Temeer daar het karakter van het geluid overeenkomt met dat van een elektromotor die aan wisselende belastingen onderhevig is. In vakkringen heet zoiets een “50 Hertz brom”.
  Ongeveer een jaar na mijn pensioen was ik zo opgefokt over dat vervelende geluid dat ik er een nachtrust aan heb opgeofferd om te achterhalen waar dat geluid nu precies vandaan kwam.
  Ik heb heel Zutphen ‘snachts per fiets doorkruisd, vanaf het ziekenhuis (toen nog het oude uiteraard) tot aan de Mars toe, inclusief het industrieterrein. Overal was de brom te horen, in heel lichte mate. Uitschieters waren het zwembad, mijn eigen bedrijf en vooral de ventilatoren van McDonalds (!). Ook het ziekenhuis had ventilatorgeluid, maar van geen van alle kon ik expliciet zeggen dat daar de oorzaak lag. Kortom, een nacht die geen uitsluitsel gaf.
  Het spreekt voor zich dat deze kwestie me niet loslaat en regelmatig probeer ik geluid, frequentie en/of
  regelmaat en luidheid een plek te geven.
  Een van mijn conclusies is dat het geluid nooit helemaal hetzelfde is. De ene keer is het heel constant en redelijk zacht, de andere keer is het steeds wisselend harder en zachter. De meeste waarnemingen zijn
  vanuit de slaapkamer, dus liggend in bed. Het komt echter vaak voor dat ik aan tafel zit, beneden dus en dat, om zeg maar acht uur ineens de brom aanwezig is, en dan ook wel erg hard en constant.
  Als ik dan naar bed ga , is het lawaai niet om aan te horen, zo hard.
  Een andere conclusie is dat het echt niet tussen mijn oren zit en ook geen erfenis is van mijn werk, want als ik elders verblijf en slaap is er geen gebrom. Zalig, zo’n nacht!.
  Ik heb nu van verschillende mensen een en ander gelezen hierover en weet evenmin als zij waar het vandaan komt.
  Wel is inmiddels duidelijk dat alle waarnemingen die ik heb bij mij in huis zijn. Niet buiten dus, maar binnen. Dat geeft onmiddellijk aanleiding om alle apparatuur in huis te controleren om te zien of daar de oorzaak te vinden is. Ik kan kort zijn: als alles uitgeschakeld is, zelfs de hoofdschakelaar, dan is de brom nog aanwezig. Ga ik dan naar buiten hoor ik alleen een heel zacht gebrom. Gaat de deur dicht, dan gonst het om mijn oren.
  Teruggrijpend op mijn verhaal over die elektromotor: Ik heb nog niemand daarover gehoord.
  Toen de sanering in de wijk Varkensweide is uitgevoerd is als sluitstuk een rioolpersleiding aangelegd die (onder andere) langs de gehele Gerard Doustraat is gelegd, naast de straat en onder de plantsoenen langs het trottoir. Pal langs de huizen dus. Ik verdenk heel erg de pompinstallatie daarvan omdat niet alleen tijdens regentijd de zaak wordt weggepompt, maar ook als het droog weer is, die pomp nog steeds kennelijk draait. Het is m.i. dus niet een geluid dat in de ruimte wordt gegenereerd, maar de bodem in resonantie brengt, zodat het doordringt in huis. Als ik nl. naar buiten ga is het gebrom zo goed als over.
  Het is een heel verhaal geworden, maar ik vond het wel eens tijd worden om te trachten wat onderbouwing te krijgen in deze materie. U mag alles wat ik schrijf gebruiken en als ik verder nog iets kan betekenen, laat u dat dan weten. Ik ga in elk geval door met mijn waarnemingen en wens u succes .
  Groeten, Wim Willemsen

 2. Marita Meijers

  Hartelijk dank voor deze informatie.
  Bij mij ongeveer dezelfde situatie: een hinderlijke (en slapeloze nachten veroorzakende) bromtoon 24/7, overigens niet in Zutphen, maar in Roermond.
  (Laag-frequent) geluid kan zich ook “stapelen”, heb ik vernomen. Dus meerdere veroorzakers in de buurt en zelfs wat verder weg (zoals ventilatoren, airco’s, hydroforen, warmte-koude opslaginstallaties, riolerings-, vijver- en tuinzwembadpompen, windmolens, zelfs elektrameters) kunnen ervoor zorgen dat de bromtonen gestapeld worden, voor resonantie zorgen en in huis hoorbaar zijn.
  Er zijn apps voor de mobiele telefoon te verkrijgen die decibellen en frequenties kunnen meten. Hopelijk help ik met deze tip mensen die net als ik last hebben van laag-frequent geluid.
  Een geluid van minder dan 35 decibel wordt door de diverse instanties niet als storend gezien, maar wanneer je het continu moet horen, is het ziekmakend.

 3. Joost Bericht auteur

  Bedankt voor alle aanvullende informatie. We zoeken naar een speld in een hooiberg en weten niet eens hoe die speld er uit ziet. Alle informatie is dus meer dan welkom.

Laat een reactie achter op J.W.Willemsen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *