Mobiele netwerken

Zendmasten

Alleen al in Zutphen staan meer dan 70 masten te stralen.

Naast de straling van de antennes op de masten veroorzaakt de electrische installatie, zoals de voeding en de koeling, aan de basis van een zendmast mogelijk bromtonen.

Electro Magnetische Straling EMS

Foute boel: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/elektro-magnetische-straling-ems/deze-34-onderzoeken-tonen-aan-wifi-gevaarlijk/

Als alternatief wordt LiFi ontwikkeld.