Subsone trillingen

Het geluid dat wij horen bestaat uit trillingen in de lucht. Het frequentiebereik van het menselijk oor loopt van 20 Hz tot 20.000 Hz. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de te horen toon.
Trillingen onder de 20 Hz wordt subsone trillingen genoemd.
Trillingen boven de 20.000 Hz heten ultrasoon.

Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de overlast van bromtoon en trillingen veroorzaakt wordt door subsone trillingen. Het wordt ook ‘laagfrequent geluid’ genoemd (LFG). ‘Geluid’ is hier een verkeerde benaming omdat de trillingsfrequentie zo laag is dat het niet gehoord kan worden. Toch wordt vaak gesproken over laagfrequent geluid in dit soort van onderzoek.

Het geluid in dit filmpje is laag frequent én hoorbaar.

Mensen horen een bromtoon op plaatsen waar bovengemiddeld LFG wordt gemeten. Een goede reden om te zoeken naar bronnen van dat LFG.

Onderzoek naar frequenties

Al jaren zoeken omgevingsdiensten in het laagfrequente gebied naar de overlastveroorzakende frequenties. Helaas nog zonder resultaat.

Onderzoek naar lfg

Microflown is een bedrijf dat onderzoek doet naar bronnen van laagfrequent geluid. Ze kunnen zoeken op een specifieke frequentie. Of ze kunnen, los van één bepaalde frequentie, een lfg-geluidskaart maken van een bepaald gebied.
Dat laatste is wat wij graag willen.

Onderzoek naar patronen

De overlast is niet constant, bromtonen klinken harder of zachter. Datzelfde geldt voor trillingen.

Een van de partonen is dat de overlast ’s avonds rond 23:00 uur erger wordt en ’s ochtends rond 06:30 minder. En dat ’s nachts om de twee uur een zwaardere golf langskomt die ongeveer een minuut duurt.

Is zo’n patroon afhankelijk van plaats en tijd? Of van persoonlijke ervaring?

Onderzoek naar interferentie

Waar meerdere bronnen golven veroorzaken kunnen door het samenspel van die golven nieuwe (laagfrequente) golven ontstaan. Dat verschijnsel heet interferentie.
Zo kunnen in theorie GSM-zendmasten (is hoogfrequent geluid) van verschillende providers laagfrequent geluid veroorzaken.

Ervaren lotgenoten overlast op de plekken waar de mobiele netwerken van telefoonproviders geen dekking hebben?
Voor kaarten zie: https://www.unitedconsumers.com/gsm/mobiele-dekking-nederland/index.jsp

2 thoughts on “Subsone trillingen

    1. Redactie BBZ

      Dag Dick Zwierenberg, sterkte met de Bromtoon. Zie het laatste bericht dat ik net plaatste d.d. 28 december 2016. We hopen van harte dat er resultaten voort komen uit de meetuitslagen.

      Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *