GGD onderzoek naar gevoeligheid

In februari 2016 begint een onderzoek naar de gevoeligheid van zogenaamde ‘LFG-gehinderden’. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft samen met andere GGD’en in Gelderland en met de Omgevingsdienst en de gemeente Zutphen een aanvraag gedaan bij de Academische Werkplaats Medische Milieukunde.

Het is mogelijk dat LFG gehinderden meer gevoelig zijn voor lage frequenties. En dat is waar we met het onderzoek meer inzicht in hopen te krijgen. Het menselijk gehoor is normaal gesproken vrij ongevoelig voor lage frequenties. Als nu zou blijken dat de groep LFG gehinderden gevoeliger zijn dan de controlegroep, geeft dat meer inzicht en kan dit op termijn wellicht leiden tot een gerichte behandeling. Als blijkt dat gehinderden niet gevoeliger zijn kan dat worden uitgesloten.

Bij een audicien is dit type onderzoek nu niet mogelijk, laagfrequente tonen worden niet in hun audiologische testen meegenomen. Bij een standaard gehooronderzoek wordt niet onder de 125Hz gemeten. Het Audiologisch Centrum van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zal hiervoor in overleg met de betrokken GGD’en en omgevingsdiensten een testmethode ontwikkelen voor een objectieve bepaling van de gehoordrempel voor LFG.

Er is ruimte voor een 30 personen met LFG klachten en een controlegroep van 30 personen. De steekproef zal aselect (zonder voorkeur) worden getrokken uit de meldingen binnen Gelderland met een ruimer aantal uit Zutphen en Nijmegen, omdat daar in verhouding veel meldingen vandaan komen. Het onderzoek zal zoals het nu lijkt plaats vinden in Hilversum, in een zgn. ‘dode kamer’. Dat is een goed geïsoleerde ruimte met geen of nauwelijks nagalm. Ook zal bij een aantal mensen worden geprobeerd een meting te doen in de thuissituatie.

De geselecteerden zullen eerst worden gebeld en bij belangstelling ontvangen zij een brief met informatie over het project.

2 gedachten over “GGD onderzoek naar gevoeligheid

 1. Redactie BBZ Bericht auteur

  Wij, van de belangengroep, hopen dat de resultaten ook inzicht kunnen geven in de frequenties waar gehinderden last van hebben. Bij welke frequentie voelen zij druk, bij welke gaan ze trillen en zo meer. En zijn er dan overeenkomsten bij verschillende personen? Met deze gegevens over frequenties kunnen omgevingsdiensten dan gerichter zoeken.
  Maar deze vraag valt niet binnen de onderzoeksopzet van dit gevoeligheidsonderzoek.

 2. R Bos

  Geachte dame heer,
  Hierboven las ik dat het mensen betreft wonende in Gelderland ,
  IIk woon in Holten , en heb ook al jaaaaaren last van deze (ongeveer 90HZ-brom)
  Volg dan ook met zeer veel belangstelling het onderzoek , want de uitkomst zal ook voor elders -wonenden van nut kunnen zijn.
  Daar ik de -brom -al hoorde vòòrdat er UMTS-masten bestonden , schakel ik deze dingen als veroorzaker vooreerst uit.
  Met vriendelijke groet Remco.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *