Microflown rapport binnen

Gesprek met de gemeente hebben we gecanceld, onze doelen zijn al behaald. Plotsklaps bleek het wel mogelijk ons het Microflown rapport te sturen en ook te bevestigen dat Provincie Gelderland inderdaad nieuw Bromtoon beleid heeft gemaakt. Zie een eerder geplaatst krantenbericht hierover.

Wij gaan ons de komende week verdiepen in het rapport. Binnen de gemeente heeft nog niet iedereen het rapport gezien, daarom hebben we vooralsnog geen toestemming om het rapport openbaar te maken.