Melden via Bromtoon App!

Heel veel klachten of meldingen over bromtonen verdwijnen of worden niet serieus genomen door instanties. Deze Bromtoon App moet een overzicht verschaffen, per buurt, per plaats, per regio of provincie, land en wereld met daarbij de datum en tijden van de overlast.

Fijn deze nieuwe ontwikkeling!
Download hier de Bromtoon App.