Kort verslag lotgenotenbijeenkomst

Dinsdagavond 14 oktober jl was er een geslaagde lotgenotenbijeenkomst van laagfrequent geluid gedupeerden in De Kas in Zutphen. De gemeente was aanwezig, de Omgevingsdienst Achterhoek, vijf mensen van Belangengroep Bromtoon Zutphen (BBZ) en vijf andere gedupeerden. Naar aanleiding van het programma was er een levendige uitwisseling van ervaringen, vermoedens van bronnen.

De heer Fred van Mierlo van Omgevingsdienst Achterhoek voegde kennis en ervaring toe.

De heer Klaas van der Woud van gemeente Zutphen onderkent de ernst van de problemen en is bezig geld beschikbaar te maken om nader specialistisch onderzoek te bekostigen.

kaartje02Op deze avond werd duidelijk dat het van belang is zoveel mogelijk details te verzamelen over de geluid- en trillingenoverlast. Informatie van de een en informatie van de ander maakten dat klein puzzelstukjes worden toegevoegd die uiteindelijk kunnen leiden naar de bron of bronnen. Vermoeden is dat er verschillende overlast bronnen in Zutphen zijn.

Uit de bijeenkomst kwam een actielijst naar voren. Daar staat onder andere het idee op om een neuroloog uit te nodigen om ons te vertellen over de gevolgen van laagfrequent geluid en wat we eventueel preventief doen kunnen. Belangengroep Bromtoon Zutphen pakt die lijst op en informeert u in de loop van de tijd over verdere acties en programma.

De Belangengroep dankt iedereen die aanwezig was hartelijk voor de actieve bijdrage.
De aanwezigen en de lotgenoten die bij BBZ bekend zijn ontvangen een uitgebreid verslag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *