Gesprek over rapport Microflown

Woensdag 28 juni gesprek met gemeente en omgevingsdienst ODA over het Microflown rapport. Microflown laat het aan de gemeente (opdrachtgever onderzoek) om over het rapport te communiceren. Het rapport wijst richtingen aan van waar laagfrequent geluid hoogstwaarschijnlijk komt (blijkt uit de metingen en ervaring). Voor zover wij nu zien, zijn er geen concrete locaties in het rapport te lezen. Is dit het originele rapport, is een van onze vragen, of een voor publiek bewerkte versie? En welke acties vloeien voor gemeente, provincie en ODA voort uit dit rapport? Hoe worden die acties geborgd? U hoort weer. We maken een verslag van het gesprek dat hier en op de website te lezen zal zijn.