Eerste resultaten ODA

ZUTPHEN: – De afgelopen week heeft de OmgevingsDienst Achterhoek een drietal metingen verricht in met name de wijk Zuidwijken. Hierbij is vast komen te staan dat er sprake is van laagfrequent geluid zo rond de 80 Hz.

Details rondom de metingen zijn nog niet openbaar gemaakt, maar wel valt mede te delen dat op sommige locaties er een beduidende overschrijding van de gehoor drempel is vastgesteld. Onderstaand kaartje laat zien, dat bij meting in de slaapkamer (rood) en in de badkamer (blauw) boven de 78 Hz de gehoordrempel (dun zwart) wordt overschreden.
LFG meting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *