Categoriearchief: BBZ

Belangengroep Bromtoon Zutphen

Waarom stopt de belangengroep?

Sinds 2014 is belangengroep Bromtoon Zutphen bezig geweest om de overlast door bromtonen in Zutphen bekender te maken bij lotgenoten, overheden en hulpverlenende instanties.
Dat deden we door kennis te vergaren en op zoek te gaan naar mogelijke bronnen.
En dan nu het besluit te stoppen….Uitputting, gezondheidsproblemen, demotivatie en het
zoeken naar nieuwe wegen (ook nieuwe woonplek) zijn hiervan de reden.

Lees verder

Belangrijk: Nieuw Meldingsloket Provincie Gelderland

Sinds een aantal maanden krijgen wij de boodschap dat de melding site van de provincie Gelderland niet goed werkt cq. dat er geen mogelijkheid is dat er meldingen worden ingevoerd.

Na navraag te hebben gedaan bij de provincie bleek dat er een tweede mogelijkheid is om een melding te doen. Via deze link ga je rechtstreeks naar de meldingspagina van de Provincie Gelderland en kun je de melding doen. Met klem willen wij u adviseren dit te doen. Lees verder

2de Lotgenoten bijeenkomst 18 december 2014

Donderdag 18 december organiseert de Belangengroep Bromtoon Zutphen een tweede lotgenoten bijeenkomst.

De doelstelling van deze bijeenkomst is alle betrokken te informeren over de actuele stand van zaken, wordt de op 15 november in premiere gegane documentairefilm
‘De Brom’
 vertoond en beraden we ons op eventueel te nemen vervolgstappen.

De documentaire geeft een goed inzicht in de problemen rondom laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen. Aan de hand van drie gedupeerden wordt de noodzaak van regelgeving glashelder aan het voetlicht gebracht. Dit alles tegen het maar voortschrijdende relaas van deze gedupeerden, die nergens heen kunnen.

Lees verder

Kort verslag lotgenotenbijeenkomst

Dinsdagavond 14 oktober jl was er een geslaagde lotgenotenbijeenkomst van laagfrequent geluid gedupeerden in De Kas in Zutphen. De gemeente was aanwezig, de Omgevingsdienst Achterhoek, vijf mensen van Belangengroep Bromtoon Zutphen (BBZ) en vijf andere gedupeerden. Naar aanleiding van het programma was er een levendige uitwisseling van ervaringen, vermoedens van bronnen. Lees verder

Lotgenotenbijeenkomst Zutphen e.o.

Belangengroep Bromtoon Zutphen organiseert een bijeenkomst voor mensen die last hebben van bromtonen. Wie zich bij ons heeft gemeld is welkom op 14 oktober 2014 in Zutphen.

Deze belangengroep kent een groeiend aantal mensen die last hebben van bromtonen, trillingen of aanverwante ervaringen. In het begin denkt iedereen dat hij of zij de enige is die ergens last van heeft. Door contact met ons op te nemen weten zij nu beter.

Het is tijd om elkaar te ontmoeten. Dat kan op de komende lotgenotenbijeenkomst.
» lees meer en meld u aan