Categoriearchief: Basisinformatie

Belangrijk: Nieuw Meldingsloket Provincie Gelderland

Sinds een aantal maanden krijgen wij de boodschap dat de melding site van de provincie Gelderland niet goed werkt cq. dat er geen mogelijkheid is dat er meldingen worden ingevoerd.

Na navraag te hebben gedaan bij de provincie bleek dat er een tweede mogelijkheid is om een melding te doen. Via deze link ga je rechtstreeks naar de meldingspagina van de Provincie Gelderland en kun je de melding doen. Met klem willen wij u adviseren dit te doen. Lees verder

2de Lotgenoten bijeenkomst 18 december 2014

Donderdag 18 december organiseert de Belangengroep Bromtoon Zutphen een tweede lotgenoten bijeenkomst.

De doelstelling van deze bijeenkomst is alle betrokken te informeren over de actuele stand van zaken, wordt de op 15 november in premiere gegane documentairefilm
‘De Brom’
 vertoond en beraden we ons op eventueel te nemen vervolgstappen.

De documentaire geeft een goed inzicht in de problemen rondom laagfrequent geluid, infrasoon geluid en trillingen. Aan de hand van drie gedupeerden wordt de noodzaak van regelgeving glashelder aan het voetlicht gebracht. Dit alles tegen het maar voortschrijdende relaas van deze gedupeerden, die nergens heen kunnen.

Lees verder

Algemene informatie Geluid

Geluid als golfbeweging

De voortbeweging van geluid door de lucht ontstaat in feite door variaties in de luchtdruk. Het geluid heeft een golflengte, frequentie en intensiteit. Geluid beweegt zich vanaf de bron voort tot het door een medium wordt ontvangen. Wanneer de energie in contact komt met de moleculen van het medium, beginnen de moleculen te vibreren en ontstaat een golf die geluidsenergie overdraagt. De geluidssnelheid is afhankelijk van het medium waar de golven doorheen gaan, en vormt een basiseigenschap van een materiaal. Zo hebben vaste materialen een uitstekende geluidsoverdracht, terwijl dit bij vloeistoffen al veel lager is en gassen heel slechte geluidsoverdracht hebben. Bij voortbeweging door de lucht haalt geluid bijvoorbeeld een snelheid van krap 340 meter per seconde, terwijl dit bij staal zo’n 5200 meter per seconde is. Lees verder