Brief aan de gemeente Raad na Microflown onderzoek

Geachte fractieleden,

Afgelopen weekend heeft een grootschalige meting naar trillingen in Zutphen plaats gevonden. Dit in het kader van de speurtocht naar de hinderlijke bromtoon.
Wij zijn blij dat de onderzoeksopdracht van de gemeente, om het ernstig verstorende milieuprobleem te tackelen, eindelijk uitgevoerd is. Met dank aan wethouder P, Team Vergunningen & Handhaving en alle onderzoekers. Een grote stap in de goede richting, wat Belangengroep Bromtoon Zutphen betreft.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds heeft onderzoekbedrijf Microflown met speciale sensoren een registratie gedaan van (laagfrequent) geluid. Er is over een aantal dagen op 6 locaties in en rondom Zutphen gemeten.

Anderzijds heeft Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), via een vragenlijst, over dezelfde periode ervaringen van gedupeerden verzameld. Wat werd gevoeld aan trillingen, welke veranderingen werden waargenomen en op welke momenten vonden die veranderingen plaats?

De hoop is dat door Microflown geregistreerde patronen samenvallen met patronen in persoonlijke Bromtoon ervaring. Waar dat het geval is, komt een mogelijke bron in beeld. Het uitzoeken en ordenen van alle verzamelde gegevens gaat volgens de onderzoekers enkele maanden duren.

Er wordt door vele gedupeerden met enthousiaste spanning naar de uitkomsten uitgekeken. Ook gedupeerden in andere steden in het land kijken belangstellend mee en zien dit grote onderzoek als mogelijke optie voor eigen situaties.

Belangengroep Bromtoon Zutphen vraagt de fracties van de Raad om ons op de hoogte te houden van de voortgang. Dit lijkt een vreemde vraag maar contact met Team Vergunningen & Handhaving is helaas sinds de zomer niet meer vanzelfsprekend gebleken. Dit betreuren wij.

Ook vragen wij u om alvast na te denken over vervolgstappen: wat te doen als bronnen van bromtonen gevonden worden? Het lijkt een voorbarige vraag. Maar de meer dan 100 mensen die dagelijks overlast ervaren willen niet langer wachten dan nodig is. Dus als u daar alvast beleid voor wilt ontwikkelen, scheelt dat straks weer tijd.

Met vriendelijke groet,
namens Belangengroep Bromtoon Zutphen