Uitgelicht bericht

Waarom stopt de belangengroep?

Sinds 2014 is belangengroep Bromtoon Zutphen bezig geweest om de overlast door bromtonen in Zutphen bekender te maken bij lotgenoten, overheden en hulpverlenende instanties.
Dat deden we door kennis te vergaren en op zoek te gaan naar mogelijke bronnen.
En dan nu het besluit te stoppen….Uitputting, gezondheidsproblemen, demotivatie en het
zoeken naar nieuwe wegen (ook nieuwe woonplek) zijn hiervan de reden.

Lees verder